ચિત્ર

કંઈક કહેવું છે….


kahi na

Advertisements
By લાગણીઓ નું લાક્ષાગૃહ Posted in કવિતા